RESLOG NEDİR?

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye’de ve Lübnan’da, yerel yönetimler ani ve yoğun nüfus artışını karşılama durumunda kalmışlardır. Yaşanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyansını barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 

haberler

RÖPORTAJLAR

Seyhan Belediyesi

Psikolojik ve hukuki destek, eğitim, turizm gibi göçmenlerin sosyal ve beşeri ilişkilerine dayalı gelişmeler yürütüyoruz. 

Reyhanlı Belediyesi

Olası bir durumda nasıl bir yol izlememiz gerektiği yönünde hazırlıksız yakalandık. Göç Ana planının yapılması bizim gibi belediyelerde sorunların aşılması için önem arz ediyor. 

Şişli Belediyesi

Proje ile ihtiyaç ve sorunların daha net görüleceğini düşünüyorum. Sahada yapılan çalışmalarda da bize geri dönüşünün olacağına inanıyorum. 

galeri