Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında Seyhan Belediyesi için Bilim Sınıfı Ekipmanı Alımı

Sayın Yetkili,

        Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında” kapsamında yapılacak olan  “Seyhan Belediyesi için Bilim Sınıfı Ekipmanı Alımı”na ilişkin teklifinizi, en 01 Aralık 2021, 14:00’a  kadar umit.alsac@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Ek 1: Teknik Şartname ve Ek 2: Diğer Koşullar her sayfası imzalı ve kaşeli olarak tek bir pdf dosyası halinde gönderilmelidir. Yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Saygılarımızla,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International

 

Dear Sir/Madam,

      You are kindly requested to submit your price offers to umit.alsac@sklinternational.se   e-mail address until 01 December 2021, 14:00 hrs. for “Procurement of Science Class Equipment for Seyhan Municipality within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Annex 1: Technical Specifications and Annex 2: Other Conditions submitted as a single .pdf file. Offers that are submitted later than above mentioned date and time will not be considered for evaluation.

Best Regards,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International

Referans Numarası:
RESLOG-TUR-MP-G-2021/22
Son Teklif Verme Tarihi:
01 Aralık 2021

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png