Kategori:HABERLER

Toplam15 Mesaj

“Seyhan’da 200 Bin Suriyeli Barınıyor”

Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Çukurova Belediyeleri tarafından ortaklaşa yürütülen göçmen pilot projesi kapsamına Adana’nın Seyhan İlçesi de alındı. 

Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının Beşincisi Düzenlendi

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) “Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenlenen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın dördüncüsü, 20 Kasım 2019 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

RESLOG Türkiye 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nde Yer Aldı

TEPAV tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi bu yıl 16-18 Ekim tarihleri arasında ekonomi ve kentleşme teması kapsamında pek çok konuşmacıya ve oturuma yer veriyor.

RESLOG Türkiye Projesi Durum Değerlendirmesi

RESLOG Türkiye Projesi mevcut durum değerlendirmesi ve önümüzdeki dönem faaliyetlerinin planlama çalışması 11 Ekim Cuma günü, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği’nin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının Dördüncüsü Düzenlendi

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) “Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” çerçevesinde gerçekleştirilen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın dördüncüsü, 19 Eylül 2019 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) ile ‘’Çözüm Üreten Kentler’’ İstanbul’da Buluşuyor

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) ana ortaklarından Marmara Belediyeler Birliği’nin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği Marmara Urban Forum (MARUF)’un ilk buluşması 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Göç Ana Planlarına Toplumsal Cinsiyetin Dahil Edilmesi Atölyesi 30 Temmuz’da Adana’da, 31 Temmuz’da Bursa’da Gerçekleşti

RESLOG Projesi kapsamında 12 pilot belediye tarafından hazırlanan göç ana planlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirilmesi ve göç ile birlikte belediye hizmetlerinde ortaya çıkan sorunların bu perspektifte değerlendirilmesini hedefleyen ‘’Göç Ana Planlarına Toplumsal Cinsiyetin Dahil Edilmesi Atölyesi’’ RESLOG Projesi Kilit Uzmanı Metehan Gültaşlı önderliğinde, Toplumsal Cinsiyet Danışmanı Zehra Tosun’un eğitmenliğinde 30 Temmuz Salı günü Adana’da, 31 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da gerçekleşti.

Yatay Diyalog ve Tematik İş Birliği Toplantısının İkincisi Adana’da Gerçekleşti

ÇBB Birlik Müdürü Demet Avşar ve RESLOG-Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden ekipleriyle birlikte TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ı ve çalışma arkadaşlarını ağırladı. Toplantıda belediye birliklerinin birbirleriyle diyalog içinde olmalarının belediye örgütlülüğünün gelişmesi için önemi vurgulandı.

Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının Üçüncüsü Düzenlendi

Suriye göçünden etkilenen kentlerin hizmet kapasitelerinin artırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi Türkiye (RESLOG-Türkiye) kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” programının üçüncüsü 9 Temmuz 2019 tarihinde MBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının İkincisi Gerçekleştirildi

Suriye göçünden etkilenen kentlerin hizmet kapasitelerinin artırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Türkiye Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” programının ikincisi 2 Mayıs 2019 tarihinde MBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.