Eğitimler

RESLOG Eğitim Videoları

RESLOG Birlikte Yaşamı Destek Programı Personel Eğitimleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin RESLOG kapsamında geliştirdiği hizmet programının bir parçası olarak RESLOG uzman ekibi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi RESLOG proje ekibinin ortak çalışmaları ile dizayn edilmiş ve alanında uzman eğitmenler tarafından sunulmuştur.

Kayıt altına alınarak, ilgilenen herkesin ücretsiz erişimine açılan Birlikte Yaşam Destek Programı Personel Eğitimleri, dört modül ve 30 seminerden oluşmaktadır.

Seminerlerin tamamının izlenip dört modülün de tamamlanması halinde, Sertifika Başvuru sekmesinden online Eğitim Katılım Sertifikalarını talep edelebilir.

M1. GÖÇ MODÜLÜ

M2. SOSYAL UYUM MODÜLÜ

M3. KURUMSAL KAPASİTE MODÜLÜ

M4. MESLEKİ KAPASİTE MODÜLÜ

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png