Proje Amaçları

• Ulusal göç politikalarını yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirmek

• Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarını güçlendirmek

• Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarını iyileştirmek