Sayın Yetkili,

Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında” kapsamında yapılacak olan  “Türkiye Belediyeler Birliği için Bilgi Teknolojileri Ekipmanı Alımı”na ilişkin teklifinizi, en geç 12 Ocak 2021,14:00’a kadar umit.alsac@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Ürün Katalogları, Teknik Şartname ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir pdf dosyası halinde gönderilmelidir. Yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Saygılarımızla,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International

Dear Sir/Madam,

You are kindly requested to submit your price offers to umit.alsac@sklinternational.se   e-mail address until 12 January 2021, 14:00 hrs. for “Procurement of IT Equipment for Turkish Union of Municipalities within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications, Catalogs of Offered Items and Other Conditions submitted as a single .pdf file. Offers that are submitted later than above mentioned date and time will not be considered for evaluation.

Best Regards,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International