Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi için Fırıncılık Ekipmanları Tedariki

Sayın Yetkili,

Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi için Fırıncılık Ekipmanları Tedarikine ilişkin teklifinizi 13.01.2020 saat 17:00’a kadar vural.dikmen@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Teknik Şartname ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir .pdf dosyası halinde gönderilmelidir.

Saygılarımızla,

RESLOG Türkiye Proje Ofisi

SKL International

Dear Sir/Madam,

You are kindly requested to submit your price offers to vural.dikmen@sklinternational.se   e-mail address until 13.01.2020, 17:00 hrs for “Procurement of Bakery Equipment for Adana Metropolitan Municipality within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project ”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications and Other Conditions submitted as a single .pdf file.

Best Regards,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International