Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında Orhangazi Belediyesi için Seramik Atölyesi Ekipman ve Sarf Malzemeleri Alımı

Sayın Yetkili,

  Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında” kapsamında yapılacak olan  “Orhangazi Belediyesi için Seramik Atölyesi Ekipman ve Sarf Malzemeleri Alımı”na ilişkin teklifinizi, en 27 Temmuz 2021,14:00’a kadar umit.alsac@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif FormuÜrün Katalogları (makine tipindeki ürünler için)Teknik Şartname ve Diğer Koşullar her sayfası imzalı ve kaşeli olarak tek bir pdf dosyası halinde gönderilmelidir. Yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Saygılarımızla,

RESLOG Türkiye Proje Ofisi

SKL International

Dear Sir/Madam,

You are kindly requested to submit your price offers to umit.alsac@sklinternational.se   e-mail address until 27 July 2021, 14:00 hrs. for “Procurement of Ceramic Atelier Equipment and Supplies for Orhangazi Municipality within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer FormTechnical SpecificationsCatalogs of Offered Items (for machinery type items) and Other Conditions submitted as a single .pdf file. Offers that are submitted later than above mentioned date and time will not be considered for evaluation.

Best Regards,        

RESLOG Turkey Project Office

SKL International