Yerel Yönetışımde Rezilyans Projesi (Reslog) Kapsamında Orhangazi Belediyesi Havacılık Atölyesi İçin Eğitim Ekipmanları Alımı

Sayın Yetkili,

Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (Reslog) Kapsamında Orhangazi Belediyesi Havacılık Atölyesi İçin Eğitim Ekipmanları Alımı” ihalesine ilişkin teklifinizi 24.08.2021 saat 18:00’a kadar vural.dikmen@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Teknik Şartname, Ürün Kataloğu ve/veya Teknik Özellik Föyü (sadece 1. Kalem için) ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir .pdf dosyası halinde gönderilmelidir.

Saygılarımızla,

RESLOG Türkiye Proje Ofisi

SKL International

Dear Sir/Madam,

You are kindly requested to submit your price offers to vural.dikmen@sklinternational.se e-mail address until 24.08.2021, 18:00 hrs for “Procurement Of Equipments Of Aeronautic Workshop For Orhangazi Municipality within The Scope Of Resilience In Local Governance (Reslog) Project”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications, Product Catalogue and/or Technical Specification Flyer (for ITEM 1 only) and Other Conditions submitted as a single .pdf file.

Best Regards,        

RESLOG Turkey Project Office

SKL International