Video Konferans Sistemi Alım İhalesi

Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında gerçekleştirilecek Video Konferans Sistemi Tedariği” için teklifinizi sunmanızı rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Teknik Şartname ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir .pdf dosyası halinde gönderilmelidir.

Teklifler aşağıda belirtilen e-posta adresine, 25 Kasım 2020, Türkiye saati ile 11:00’a kadar gönderilmelidir:

İlgili Kişi: Vural DİKMEN
Satın Alma Sorumlusu, SKL International 

E-posta Adresi: vural.dikmen@sklinternational.se

We kindly requested you to submit your price offers for “Procurement of Video Conference System within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications and Other Conditions submitted as a single .pdf file.

Quotations shall be submitted on or before 25 November 2020, 11:00 hrs. Turkey Local Time, via e-mail to the following e-mail address:

When preparing your quotation, please be guided by the forms attached hereto as ANNEX 1, ANNEX 2 and ANNEX 3.

Quotations shall be submitted on or before 30 November 2020, 12:30 hrs. Turkey Local Time, via e-mail to the following e-mail address:

Focal Person: Mr. Vural DİKMEN 

Procurement Officer, SKL International 

E-mail Address: vural.dikmen@sklinternational.se