Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında Çukurova Bölgesi Belediyeleri için Bilgi Teknolojileri Alımı

Sayın Yetkili, 

Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında” kapsamında yapılacak olan  “Çukurova Bölgesi Belediyeleri için Bilgi Teknolojileri Alımı”na ilişkin teklifinizi 3 iş günü içerisinde umit.alsac@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Teknik Şartname ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir pdf dosyası halinde gönderilmelidir. 

Saygılarımızla,

You are kindly requested to submit your price offers to umit.alsac@sklinternational.se   e-mail address within 3 working days for “Procurement of  IT Equipment for Çukurova Region Municipalities within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project  ”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications and Other Conditions submitted as a single .pdf file. 

Best Regards RESLOG Turkey Project Office

SKL International