Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında gerçekleştirilecek Ahşap Kamelya ve Geri Dönüşüm Çöp Kovası Tedariki

Sayın Yetkili,

Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında gerçekleştirilecek Ahşap Kamelya ve Geri Dönüşüm Çöp Kovası Tedariği”ne ilişkin teklifinizi 04.12.2020 saat 17:00’a kadar vural.dikmen@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Teknik Şartname ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir .pdf dosyası halinde gönderilmelidir.

Saygılarımızla,

RESLOG Türkiye Proje Ofisi

SKL International

Dear Sir/Madam,

You are kindly requested to submit your price offers to vural.dikmen@sklinternational.se  e-mail address until 04.12.2020, 17:00 hrs for “Procurement of Wooden Gazebos and Recycle Waste Bin within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project ”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications and Other Conditions submitted as a single .pdf file.

Best Regards,            

RESLOG Turkey Project Office

SKL International