Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında Gerçekleştirilecek Kabinli ve Bağlantı Panolu Dizel Jeneratör Alımı

Sayın Yetkili,

Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında gerçekleştirilecek Kabinli ve Bağlantı Panolu Dizel Jeneratör Alımı”na ilişkin teklifinizi 08.12.2020 saat 15:00’a kadar vural.dikmen@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Teknik Şartname ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir .pdf dosyası halinde gönderilmelidir.

Saygılarımızla,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International

Dear Sir/Madam,

You are kindly requested to submit your price offers to vural.dikmen@sklinternational.se  e-mail address until 08.12.2020, 15:00 hrs for “Procurement of Diesel Generator with Canopy and Transfer Panel within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications and Other Conditions submitted as a single .pdf file.

Best Regards            

RESLOG Turkey Project Office

SKL International