RESLOG Yayınları

 
RESLOG Türkiye belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi için somut ve gerçekleştirilebilir çözüm
önerilerine katkı sağlamak amacıyla katılımlı danışma süreci ile temel kavramlar ve mevcut
yaklaşımlar, yeni bakış açıları ve iyi uygulama deneyimleri olarak belirlenen üç temel alanda bilgi
üretmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor. 12 yayından oluşan bir kitap dizisi ile göç, kent
planlama ve yerel yönetişim alanlarının mevcut bilgisini yerel karar vericilerin bakış açısı ve
uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek yeni yaklaşımlar ile harmanlanıyor.
Birlikte Yaşam İçin Elverişli Ortam ve Aktif Hemşehrilik
Mülteci ve Göçmenlerin Katılım Hakkını Kent Konseyleri Üzerinden Düşünmek
İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler
Göç, Kentleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kapsayıcı Sosyal Hizmet Uygulamaları
Berlin-Kreuzberg ve Türkiye Kökenli İşçi Göçü; Almanya Göç Politikaları ve Yerel Perspektifler
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitesel Göçler, Yerel Yanıtlar
Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım: Göçten Etkilenen Belediyeler için Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri
Kültürlerarası Şehirler: Sosyal Uyumun Aracı Olarak Kültürlerarası İletişim
Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği
Göç Ana Planı: Göçle Karşı Karşıya Kalan Belediyeler için Planlama
Kitlesel Göçten Etkilenen Belediyelerde Belediye Hizmetleri Küçük Projelerle Etkili Çözümler
İnsani Yardım ve Kalkınma Bağlamında Kentsel Profil Oluşturma: Göçten ve Mülteci Krizinden Etkilenen Türkiye Belediyeleri için Bir El Kitabı
Türkiye'de Göç ve Mülteci Krizleri Bağlamında Belediye Finansmanı
İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku Işığında Göç ve Yerel Yönetimler
Göç Karşısında Rezilyans Değerlendirmesi - Yerel Yönetimler için El Kitabı
Göç Ana Planlaması: Belediyeler için El Kitabı
Yerel Yönetimler İçin Mültecilerle Toplumsal Cinsiyet Temelli Çalışma Rehberi

İngilizce Yayınlar

 
Syrian Migration and Municipal Experiences in Turkey - Living Together and Social Cohesion
Syrian Migration and Municipal Experiences in Turkey - Inclusive Social Services
Syrian Migration and Municipal Experiences in Turkey - Mass Migration, Local Responses
URBAN PROFILING in Humanitarian and Development Contexts: A Guide for Turkish Municipalities Impacted by Migration and the Syrian Refugee Crisis
Intercultural Cities: Intercultural Dialogue as a Tool for Social Cohesion
The Concept of Resilience: Emergence, Evolution And Operationality – An Urban Resilience Guideline
Migration Master Plan: A Guidebook for Local Governments
Resilience Assessment in the Face of Migration
Enabling Enviroment and Avtive Citizenship for Cohabitation