Proje Faaliyetleri

• Bölgesel belediye birliklerinin hizmet kapasitesinin geliştirilmesinin desteklenmesi

• Bölgesel belediye birlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi

• İsveç belediyeleri ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL) ile ortak bilgi alışverişi faaliyetleri yürütülmesi

• Birliklere üye belediyelere yönelik farkındalık artırmak için planlama etkinlikleri, çalıştaylar, forumlar, yuvarlak masa toplantıları gibi buluşmaların düzenlenmesi

• Belediye çalışanlarına ve üst düzey yöneticilerine yönelik uyum stratejileri geliştirmek için farkındalık artırma çalışmaları yapılması
• Belediyelerin göç ana planları hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi
• Belediyeler ve kent konseylerinde, yerel toplum ve göçmenler arasında uyumu artırmaya yönelik kapasitelerin geliştirilmesi
• Uluslararası ağlara belediyelerin dahil olması için incelemeler yapılması ve belediyelerin teşvik edilmesi
• İsveç belediyeleriyle eş düzey ortak faaliyetler organize edilmesi
• İlerleyen süreçte fonlama fırsatlarının incelenmesi• Suriye krizine yönelik Belediye Başkanları Göç Çalışma Grubu’nun oluşturulması

• Belediye Birlikleri arasında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) ile başlayarak iş birliğinin güçlenmesine destek verilmesi

• Türkiye, İsveç ve Lübnan belediyeleri arasında bilgi aktarımının sağlanması

 

 

• İsveç, Türkiye ve Lübnan yerel yönetişim aktörleri arasında iş birliği ve bilgi alışverişinin desteklenmesi