Proje Uygulama Süreçleri

  • Yerel gerçeklik ve ihtiyaçları karşılayan ulusal göç politikaları oluşturulması
  • Bölgesel birlikler aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesi 
  • Belediye düzeyinde iyileştirilmiş bütünleşik planlama ve bütünsel yönetim
  • Yerel yönetişim ve esneklik konusunda etkili ulusal düzeyde diyalog
  • Belediyeler, birlikler ve valilikler arasında gelişmiş kapasite, koordinasyon ve hesap verebilirlik
  • Kapsayıcı yerel kalkınma planlama ve hizmet sunumunun yapılması
  • Göç, uyum ve rezilyans konularında öğrenme ve değişim platformlarının oluşturulması