RESLOG Yayınları

 
RESLOG Türkiye belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi için somut ve gerçekleştirilebilir çözüm
önerilerine katkı sağlamak amacıyla katılımlı danışma süreci ile temel kavramlar ve mevcut
yaklaşımlar, yeni bakış açıları ve iyi uygulama deneyimleri olarak belirlenen üç temel alanda bilgi
üretmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor. 12 özgün yayından oluşan bir kitap dizisi ile göç, kent
planlama ve yerel yönetişim alanlarının mevcut bilgisini yerel karar vericilerin bakış açısı ve
uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek yeni yaklaşımlar ile harmanlanıyor.
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitlesel Göçler, Yerel Yanıtlar
Berlin-Kreuzberg ve Türkiye Kökenli İşçi Göçü; Almanya Göç Politikaları ve Yerel Perspektifler
Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım: Göçten Etkilenen Belediyeler için Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri
Kültürlerarası Şehirler: Sosyal Uyumun Aracı Olarak Kültürlerarası İletişim
Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği
Göç Ana Planı: Göçle Karşı Karşıya Kalan Belediyeler için Planlama
Kitlesel Göçten Etkilenen Belediyelerde Belediye Hizmetleri Küçük Projelerle Etkili Çözümler
Türkiye'de Göç ve Mülteci Krizleri Bağlamında Belediye Finansmanı
İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku Işığında Göç ve Yerel Yönetimler
Göç Karşısında Rezilyans Değerlendirmesi - Yerel Yönetimler için El Kitabı
Göç Ana Planlaması Belediyeler İçin El Kitabı