RESLOG Yayınları

 
RESLOG Türkiye belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi için somut ve gerçekleştirilebilir çözüm
önerilerine katkı sağlamak amacıyla katılımlı danışma süreci ile temel kavramlar ve mevcut
yaklaşımlar, yeni bakış açıları ve iyi uygulama deneyimleri olarak belirlenen üç temel alanda bilgi
üretmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor. 12 özgün yayından oluşan bir kitap dizisi ile göç, kent
planlama ve yerel yönetişim alanlarının mevcut bilgisini yerel karar vericilerin bakış açısı ve
uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek yeni yaklaşımlar ile harmanlanıyor.
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitlesel Göçler, Yerel Yanıtlar
Göç Ana Planı: Göçle Karşı Karşıya Kalan Belediyeler için Planlama
Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım: Göçten Etkilenen Belediyeler için Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri
Kültürlerarası Şehirler: Sosyal Uyumun Aracı Olarak Kültürlerarası İletişim
İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku Işığında Göç ve Yerel Yönetimler
Türkiye'de Göç ve Mülteci Krizleri Bağlamında Belediye Finansmanı
Göç Karşısında Rezilyans Değerlendirmesi - Yerel Yönetimler için El Kitabı
Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği
Berlin-Kreuzberg ve Türkiye Kökenli İşçi Göçü; Almanya Göç Politikaları ve Yerel Perspektifler