12. YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMASINDA BELEDİYE DENEYİMLERİ SERİSİNİN SON KİTABI ELE ALINDI

haber1-768x380

 

 

Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz 12. Yerel Yönetişim ve Göç Buluşması, Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum başlığı ile 25 Kasım 2020 Çarşamba günü online olarak gerçekleştirildi.

Projemiz kapsamında, MBB Göç Politikaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının son oturumunda, hikayeleştirme çalışması ile hazırlanan belediye deneyimleri serisinin son kitabı “Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum" konuşuldu. 25 Kasım 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen programın açılış konuşmaları, RESLOG Ulusal Proje Koordinatörü Gül Tuçaltan, RESLOG Ulusal Proje Yöneticisi Sinan Özden ve MBB Göç Politikaları Uzmanı ve MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca tarafından gerçekleştirildi. Kitlesel göç ile karşılaşan farklı belediyelerin, sahadaki deneyimlerini birbirleri ile paylaşmasının ve bu deneyimlerin hikayeleştirme yöntemi ile kayıt altına alınmasının hedeflendiği çalışmanın derleyiciliğini üstlenen Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya, çalışmanın önemini vurguladıktan sonra belediyeler birlikte yaşam tecrübelerini paylaştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Şişli Belediyesinden temsilcilerin yer aldığı programda belediyeler, karşılaştıkları kitlesel göç sonrası farklı faaliyet alanlarında birlikte mücadele etme tecrübelerini, uygulama pratiklerini ve yer aldıkları bu çalışmadan kazanımlarını katılımcılar ile paylaştı. MBB üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden oluşan MBB Göç Platformunun yanı sıra RESLOG Türkiye Projesi faaliyet adımlarında yer alan paydaş belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden seksenden fazla katılımcının yer aldığı program, Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın genel değerlendirmesi ve soru cevap oturumu ile sonlandı. Kitlesel göçten doğrudan etkilenen belediyelerin hizmet ve deneyimlerini kamuoyuna sunması açısından büyük önem taşıyan Yerel Yönetişim ve Göç dizisi yayınları yerel yönetim ve göç literatürü açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 

Program video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=vSIYvrwpxmw&t=841s

“Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum” kitabı ve diğer RESLOG yayınlarına ulaşmak için: https://www.reslogproject.org/kitaplar/

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png