Adana Büyükşehir Belediyesi

adana

Adana Büyükşehir Belediyesi

Adana’nın göç hikâyesi 1965 yılından sonra kırsaldan kente göçle başlıyor ve 12 Eylül 1980’den sonra Avrupa’ya yaşanan göçle farklı bir tablo çiziyor.

1980’lerde yaşanan yoğun sanayi çekimiyle birlikte Adana’ya göç tekrar artırıyor ve bu dönemde kent Güneydoğu Bölgesi’nden yoğun göç almaya başlıyor. Özellikle Solaklı ve Doğankent köylerinde Sonraki yıllarda sanayinin olduğu bölgelere doğru göç devam ediyor ve bugünkü Yüreğir’in imarsız yerleşimi artıyor.

1990 evresinde yaşanan tersine göç, kenti öyle etkiliyor ki 1996 yılında vilayet olan Osmaniye il oluyor. 1998 yılında meydana gelen Ceyhan depremi sonra kent tekrar yoğun göç dalgasıyla karşı karşıya kalıyor ve 2000’li yıllara doğru tersine dayalı kırsaldan göç imarsız mahallelerde yerleşim artıyor.

Milenyum çağıyla birlikte küçük oranda nitelikli beyin göçleri veren kent, 2000-2010 yılları arasında da sanayi kollarında yaşanan işsizlik nedeniyle tersine göç yaşıyor. 2010 yılında kentte yaşanan Suriye göç dalgasının ilk döneminde 16 bin göçmen Adana’ya geliyor. 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile köyden kente göç giderek azalıyor.

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png