Bursa Büyükşehir Belediyesi

bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa geçmişten bugüne göçlerle şekillenen bir kent olma özelliğini koruyor. 16. yüzyılda %5’ini gayrimüslimlerin oluşturduğu belirtilen Bursa; yıllar içinde Türkiye’nin çeşitli köylerinde yaşayan yörüklere, esnaf erbaplarına, tasavvuf ehillerine, sanatçılara, cerrahlara, medrese öğrencilerine, ulemalara ve âşıklara kucak açıyor. 

Kaynaklara göre Rus Harbi’nden sonra Balkan halkının birçoğunun kente gelmesiyle birlikte ilk büyük göç dalgası 1870’lere dayanıyor. Bursa’da yer alan Göç Tarihi Müzesi’nden ve Bursa Valiliğinden alınan kayıtlara göre bu dönemlerde kente 33 bini aşkın kişi geliyor. Yaklaşık 7 bin aile karşılıklı olarak kentler arası değiş tokuş yapılıyor. Mübadele yıllarında Ermenilerin ve Rumların yerine gelen Yunan vatandaşları için hürriyet ve adalet mahalleleri kuruluyor. 

1880’li yıllara dayanan toplu göçlerle birlikte Bursa genelinde 62 yeni köy, 18 mahalle kuruluyor. 1985-1990 yılları arasında Bulgaristan’dan gelen göç dalgasıyla birlikte 120 bine yakın kişiyle kent nüfusunda %38’lik bir artış meydana geliyor. 

Bursa’da 2 milyon 994 bin toplam nüfusun 163 bini geçici olarak koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerden oluşuyor. Kayıtlı olan Suriyeli nüfusun 0-17 yaş aralığında olanları %43, 18-64 yaş aralığında olanları %56, 65 yaş üstü olanları ise %1’lik kısmını içeriyor. Erkek göçmen nüfus %56, kadın göçmen nüfus ise %44. 

Göç dalgasıyla birlikte belediyenin yakın zamanda Ulaşım Master Planı kapsamında yaptığı nüfus projeksiyonunda 2035 yılı için 3 milyon 98 bin kişi ön görülüyor. Artışın büyük çoğunluğunun Nilüfer bölgesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Adres kayıt sisteminin 2007-2018 yılları arasındaki verilerine göre nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yaş aralığı 35-39 olarak görülüyor. Bunun yanı sıra hane büyüklüğünün yıllara oranla azaldığı tespit edilerek  2030 yılına gelindiğinde hane halkı büyüklüğünün 3 kişi olacağı düşünülüyor.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir yandan kentte yaşayanların beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması için anket hizmetleri yapıyor, bir yandan vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

 

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png