Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında Seyhan Belediyesi için Bilgi Teknolojileri Ekipmanı Alımı

Sayın Yetkili,

      Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Kapsamında” kapsamında yapılacak olan  “Seyhan Belediyesi için Bilgi Teknolojileri Ekipmanı Alımı”na ilişkin teklifinizi en geç 01 Aralık 2021, 14:00’a tarih ve saatine kadar  umit.alsac@sklinternational.se   e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, ürün katalogları (veya katalogların görülebileceği web adresleri), Ek:1 Teknik Şartname ve Ek 2: Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir pdf dosyası halinde gönderilmelidir.

Saygılarımızla,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International

 

Dear Sir/Madam,

     You are kindly requested to submit your price offers to umit.alsac@sklinternational.se   e-mail address latest by 01 December 2021, 14:00 hrs. for “Procurement of IT Equipment for Seyhan Municipality within the scope of Resilience in Local Governance (RESLOG) Project  ”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, catalogs of offered items (or web addresses where catalogs are available), Annex 1: Technical Specifications and Annex 2: Other Conditions submitted as a single .pdf file.

Best Regards,

RESLOG Turkey Project Office

SKL International

Referans Numarası:
RESLOG-TUR-MP-G-2021/23
Son Teklif Verme Tarihi:
01 Aralık 2021

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png