Trainings

RESLOG Videos

RESLOG Cohabitation Support Program Personnel Trainings were designed as a part of the service program developed by Bursa Metropolitan Municipality within the scope of RESLOG.

Cohabitation Support Program Personnel Trainings, consist of 4 modules and 30 seminars, presented by RESLOG expert trainers. Online seminars can be watched via project’s youtube channel, unfortunately they are in Turkish only.  For detailed information, please get in touch with RESLOG team.

M1. MIGRATION MODULE

M1S1 Göç ve göçmenlik olgusu, temel kavramlar


M1S2 Insan hakları ve Mülteci Hukuku


M1S3 Göç Politikaları ve Göç Yönetimi, Türkiye ve Dünyadan Örnekler


M1S4 Ulusal Uyum Belgesi Çerçevesinde Göç Yönetiminde Belediyeler ve Kapsayıcı Hizmet Uygulamaları

M2. SOCIAL COHESION MODULE

M2S1 Göç Kapsamında Birlikte Yaşam, Sosyal Uyum, Entegrasyon


M2S2 Sosyal uyumun aracı olarak kültürlerarası diyalog


M2S3 Belediye Sınırları İçinde Mültecilerle Beraber Yaşamak


M2S6 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Bütçeleme


M2S7 Gönüllülük ve Gönüllüler Aracılığı ile Hizmet Sunumu

M3. INSTITUTIONAL CAPACITY MODULE

M3S1 Öz değerlendirme ve Katılımcı İhtiyaç Sorun Analizi Uygulama, İzleme, Değerlendirme, Raporlama


M3S2 Stratejik Plan ve Eylem Planı Hazırlama


M3S3 Rezilyans Değerlendirmesi ve Göç Ana Planı Hazırlama


M3S4 Proje Döngüsü ve Proje Yönetimi


M3S5 Kaynak Geliştirme ve Kaynak Yönetimi


M3S6 Kurumsal Paydaşlar ve Sivil Toplum ile İşbirliği, Ortaklıklar ve Birlikte Çalışma


M3S7 Kapsayıcı Sosyal Hizmet Sunumunda Alt Gruplara Yönelik Merkezlerin Kurulması, Hizmet Planlaması


M3S8 Etkin ve Kapsayıcı Bir Hizmet Modeli: Haritalama ve Göç – Mekansal Düşünme


M3S9 Liderlik, Kurum Kültürü Oluşturma, Zaman Yönetimi


M3S10 Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri


M3S11 Takım Çalışması ve Motivasyon


M3S12 Kampanya Tasarımı, Yönetimi, Savunuculuk, Lobicilik


M3S13 Sosyal Medya, Dijital Araçlar ve Veri Yönetimi

M4. VOCATIONAL CAPACITY MODULE

M4S1 Hassas Gruplarla Çalışma


M4S2 Çocuk Hakları ve Yasal Mevzuat Eğitimi


M4S3 Vaka müdahale Planı, Yönlendirme, Takip ve Raporlama


M4S4 Çocuk ve Gençler İçin Psikososyal Sağlamlık Eğitimi


M4S5 Oyun Yoluyla Eğitim Teknikleri


M4S6 Travma ve Travma Sonrası Birey ve Gruplarla Çalışma Teknikleri


Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/en/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

RESLOG by AnahtarCreative. Tüm Hakları Saklıdır.

https://www.reslogproject.org/en/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png