Books

RESLOG Publications

RESLOG Türkiye olarak göç kaynaklı kentsel sorunlar için somut ve gerçekleştirilebilir çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çerçevede belediye hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla katılımlı danışma süreci ile temel kavramlar ve mevcut yaklaşımlar, yeni bakış açıları ve iyi uygulama deneyimleri olarak belirlenen temel alanlarda bilgi üretmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi yayınlarımız ile göç, kent planlama ve yerel yönetişim alanlarının mevcut bilgisini yerel karar vericilerin bakış açısı ve uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek yeni yaklaşımlar ile harmanlanıyor ve açık olarak erişime sunuyoruz.
RESLOG Projesi ömrünü doldurduktan sonra da kalacak eserler olarak ürettilen bu yayınların, kullanıldıkça, yerel planlama ve karar alma süreçlerine, barışçıl ve kapsayıcı hizmet sunumuna katkı sağlayacağını umuyoruz.
ENABLING ENVIRONMENT AND ACTIVE CITIZENSHIP FOR COHABITATION
SYRIAN MIGRATION AND MUNICIPAL EXPERIENCES IN TURKEY LIVING TOGETHER AND SOCIAL COHESION
SYRIAN MIGRATION AND MUNICIPAL EXPERIENCES IN TURKEY
SYRIAN MIGRATION AND MUNICIPAL EXPERIENCES IN TURKEY
INTERCULTURAL CITIES: INTERCULTURAL DIALOGUE AS A TOOL FOR SOCIAL COHESION
URBAN PROFILING IN HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT CONTEXTS
THE CONCEPT OF RESILIENCE: EMERGENCE, EVOLUTION AND OPERATIONALITY
MIGRATION MASTER PLAN A Guidebook for Local Governments
RESILIENCE ASSESSMENT IN THE FACE OF MIGRATION

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/en/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

RESLOG by AnahtarCreative. Tüm Hakları Saklıdır.

https://www.reslogproject.org/en/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png