Videos

Local Governance and Migration Meetings

İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler

İklime bağlı göç ve göçmenlerin iklim değişikliği etkilerinden korunması konuları,kent yönetimlerinin karşılaştığı yeni sorun alanlarının başında gelmekte. Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II’nin ikinci buluşmasında, iklim değişikliği, göç ve yerel yönetimleri kapsayan ilişkisellik bağlamının (nexus) temel boyut ve bileşenlerine açıklık getiren, iklim değişikliği ve göç olguları arasındaki ilişkiyi tarihsel süreçten ve somut örneklerden referanslarla ele alan ve bu konularla ilgilenen karar verici ve uzmanların gereksinim duyacakları bilgileri, uygulamaya dönük plan ve politika araçlarını da içerecek şekilde kapsayıcı bir biçimde sunan “İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler” kitabımızı konuşuyoruz.

Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici YaklaşımGöçten Etkilenen Belediyeler İçin Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri

Yerel Yönetişim ve Göç Dizisinin sekizinci buluşmsında; “Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yakalaşım” yayınımız çerçevesinde, kentlerdeki güvenlik ve sağlık konularını, bir yandan artan nüfus ve ihtiyaçlar, öte yandan toplumsal hoşgörü ve bütünleşme bağlamlarında ele alıyoruz. Farklı kültürel değerlere hassasiyet gösteren, çeşitlenen, artan ihtiyaçlar karşısında hizmet odaklı, bütüncül ve çoğulcu bir yaklaşım benimseyen ve riskleri zamanlıca tanımlayıp önlemler sunan planlamanın nasıl kentte sağlık, güvenlik ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayabileceğini konuşuyoruz.

Berlin- Kreuzberg ve Türkiye Kökenli İşçi Göçü
Almanya Göç Politikaları ve Yerel Perspektifler

Türkiye kökenli göçmenlerle ilgili 1960’lı yıllarda başlayan ve günümüze değin uzanan süreç ele alınarak, bir yandan genel göçmen politikalarının karakteri inceleyen, diğer yandan Kreuzberg Belediyesi’nin Türkiye kökenli göçmenlere yönelik uyum ve birlikte yaşamla ilgili destek ve uygulamalarına odaklanan yayınımızı ele aldığımız dokuzuncu Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmasında, şartları ve nedenleri çok farklı da olsa Türkiye kökenlilerin Almanya’ya göçü ile Suriye kökenli mül- tecilerin Türkiye’deki durumunu karşılaştırıyor, Suriyeli göçmenleri barındıran belediyelerimize yol gösterici olması amacıyla, Kreuzberg örneğinden çıkarabileceğimiz dersleri konuşuyoruz.

Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri
Kitlesel Göçler, Yerel Yanıtlar

Türkiye belediyelerinin göç deneyimine odaklanan üç kitaplık Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri serimizin ilk kitabının sunumunu yaptığımız onuncu Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmasında, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Reyhanlı, Şanlıurfa ve Zeytinburnu belediyelerinin göç yönetimini hikayeleri ile birlikte dinliyoruz. Suriyeli göçüne dair yerelin tecrübesini ve başarı hikayelerinin sunulduğu bu online etkinlikte, şehirlerin göç ve göçmenlerle olan tarihsel ilişkisini, bireysel deneyimleri ve öyküleri ve geleceğe dair umutlu mesajları paylaşıyoruz.

Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri
Kapsayıcı Sosyal Hizmet Uygulamaları

Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının on birincisinde, Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri serisinin ikinci kitabına katkı sağlayan Bursa, Kocaeli, Esenyurt, Sultanbeyli ve Şahinbey belediyelerinin göç hikayelerini dinliyoruz. Belediyelerimiz, göçün ilk günlerinden itibaren Suriyelilere sağladıkları bilgilendirme, barınma, sağlık, hijyen, istihdam, eğitim, atık su, acil servisler, konut, kamu güvenliği, veri toplama, bilgi sistemi, ulaşım, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım, COVID-19 pandemisiyle mücadeleye destek gibi hizmetlerin hikayelerini sunuyor.

Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri
Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum

Türkiye’de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri’nin üçüncü kitabında belediyelerimizin Suriyeli göçü çerçevesinde deneyimledikleri birlikte yaşan ve sosyal uyum hikayelerini paylaşıyoruz. Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının on ikincisinde Kahramanmaraş, Konya, Konak, Mezitli, Seyhan ve Şişli belediyeleri göç hikayelerini bizlere sunuyor.

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/en/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

RESLOG by AnahtarCreative. Tüm Hakları Saklıdır.

https://www.reslogproject.org/en/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png