Göç Ana Planlarına Toplumsal Cinsiyetin Dahil Edilmesi Atölyesi 30 Temmuz’da Adana’da, 31 Temmuz’da Bursa’da Gerçekleşti

gorsel4
gorsel3
gorsel2
gorsel1

RESLOG Projesi kapsamında 12 pilot belediye tarafından hazırlanan göç ana planlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirilmesi ve göç ile birlikte belediye hizmetlerinde ortaya çıkan sorunların bu perspektifte değerlendirilmesini hedefleyen ‘’Göç Ana Planlarına Toplumsal Cinsiyetin Dahil Edilmesi Atölyesi’’ RESLOG Projesi Kilit Uzmanı Metehan Gültaşlı önderliğinde, Toplumsal Cinsiyet Danışmanı Zehra Tosun’un eğitmenliğinde 30 Temmuz Salı günü Adana’da, 31 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da gerçekleşti. Birer gün süren atölyelerde; RESLOG Projesi’nde yer alan Çukurova bölgesindeki pilot belediyeler Adana’da, Marmara bölgesindeki pilot belediyeler ise Bursa’da bir araya geldi. Göç ana planlarının toplumsal cinsiyete duyarlı olarak geliştirilmesini hedefleyen atölyelerde pilot belediye temsilcileri, seçtikleri odak alanlarda planladıkları faaliyetleri kadın ve erkek göçmenlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirdiler. Göç Ana Planları Kadın ve Erkek Eşitliği Perspektifinde Değerlendirildi 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde Çukurova ve Marmara bölgesindeki pilot belediyeler için düzenlenen atölyeler RESLOG Projesi Kilit Uzmanı Metehan Gültaşlı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Gültaşlı, belediyelerin rezilyansının güçlenmesi için göç ana planlarının eşitlik perspektifinde de değerlendirilmesinin ve toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesinin gerekli olduğunu belirtti. Atölye çalışmaları kapsamında eğitim veren Toplumsal Cinsiyet Danışmanı Zehra Tosun da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı göç ana planlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak; bu perspektifle hazırlanan planların hem belediye hizmetlerinde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlara daha etkin çözümler üretilmesine katkıda bulunacağını hem de farklı ihtiyaçlarına cevap verdiği için hizmet alanların memnuniyet düzeyini artıracağını belirtti. Atölye kapsamında, cinsiyete dayalı iş bölümünün ve buna bağlı toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarının belediye hizmetlerinden etkilenme ve belediye hizmetlerini etkileme düzeyinde yaratacağı farklılıklar tartışıldı.

Çukurova Bölgesindeki Belediyeler Eğitim için Adana’da Bir Araya Geldi Atölye kapsamında Çukurova Bölge Uzmanı Alim Çopuroğlu, ÇBB Müdürü Demet Avşar ve Çukurova bölgesindeki pilot belediye temsilcileri Adana’da bir araya geldi. Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) Müdürü Demet Avşar, belediyelerde yönetici ve çalışan kadın oranının düşük olması ile yönetim anlayışı arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. Avşar, bu anlayışın ekip ruhu ve sonuç odaklı bir yaklaşımla değişeceğini belirtti. Belediye hizmetlerinin etkili ve kapsayıcı şekilde sunulması için önem arz eden toplumsal cinsiyete duyarlı göç ana planlarını oluşturmak üzere toplumsal cinsiyet analizi yapan belediye temsilcileri, belirledikleri ulaşım, kamu güvenliği, çevre temizliği, personel yapısı ve ayrımcılık gibi tematik alanlarda göçmen kadın ve erkeklerin farklılaşan ihtiyaçlarına dair kilit sorulara cevap buldular. Çalışma sırasında RESLOG Projesi kapsamında geliştirilen, 39 alandaki örnek çalışmaların yer aldığı rehberden de yararlanan belediyeler; yaptıkları analizler doğrultusunda toplumsal cinsiyete duyarlı faaliyetler geliştirdiler. Faaliyetleri birbirleriyle paylaşarak fikir alışverişinde bulunan belediye temsilcileri, eğitimin sonunda bu faaliyetlerin sorunlara çözüm üretip üretmediğini değerlendirecek göstergeler hazırladılar. Marmara Bölgesindeki Pilot Belediyeler Eğitim için Bursa’da Bir Araya Geldi Bursa’da gerçekleştirilen eğitimde Marmara bölgesindeki pilot belediyeler bir araya geldi. Bir gün süren atölye kapsamında eğitim veren Toplumsal Cinsiyet Danışmanı Zehra Tosun, aynı durumdakilere farklı muamele etmek gibi farklı ihtiyaçları olanlara tek tip hizmet sunmanın da ayrımcılık olduğunu ifade ederek “Atölyemizin sonunda ayrımcılığı ortadan kaldıracak bir yaklaşım benimseyerek hem belediyeleri hem de hizmet alanları etkileyen ayrımcılık kaynaklı sorunlara katılımcılık esasında çözümler üretilmesini amaçlıyoruz.’’ dedi. Kadın ve erkek göçmenlerin değişen ihtiyaçlarının ve sorunlarının değerlendirildiği ilk oturumun sonunda belediye temsilcileri belirledikleri tematik alanlarda toplumsal cinsiyet analizleri yaptılar. Eğitimin ikinci oturumunda kentsel hizmetlerin göçmen kadın ve erkekleri kapsayacak bir yaklaşımla geliştirilmesi için faaliyetler belirleyerek gösterge hazırladılar. Birer gün süren eğitimlerde her pilot belediyeye RESLOG Projesi kapsamında geliştirilen, 39 alandaki örnek çalışmaların yer aldığı rehber verildi. Belediye temsilcileri belirledikleri tematik alanlarda rehberden de yararlanarak toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile belediyelerin göç rezilyansını artıracak veya cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıracak faaliyetler geliştirdiler. Eğitimin sonunda değerlendirmelerde bulunan RESLOG Projesi Marmara Bölge Uzmanı Ervin Sezgin, yapılan eğitimin sahada görülen sorunların çözümü için başlatılacak çalışmaları kapsayan ikinci aşama için fayda sağladığını belirtti. Sezgin, ‘’Bugünkü çalışma bir çeşit alıştırmaydı. Asıl kaynağımız, hazırladığımız rehber olacak.’’ dedi. Adana ve Bursa’da Çukurova ve Marmara bölgesindeki belediyelerle ayrı ayrı bir araya gelinen eğitimde 12 pilot belediye, göç ana planlarının yanı sıra bundan sonra uygulayacakları tüm faaliyet ve hizmetler için eşitliğe dayalı kapsamlı ve belirleyici faaliyetler geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürecekler.    

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png