Kitaplar

RESLOG Yayınları

RESLOG Türkiye olarak göç kaynaklı kentsel sorunlar için somut ve gerçekleştirilebilir çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çerçevede belediye hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla katılımlı danışma süreci ile temel kavramlar ve mevcut yaklaşımlar, yeni bakış açıları ve iyi uygulama deneyimleri olarak belirlenen temel alanlarda bilgi üretmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi yayınlarımız ile göç, kent planlama ve yerel yönetişim alanlarının mevcut bilgisini yerel karar vericilerin bakış açısı ve uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek yeni yaklaşımlar ile harmanlanıyor ve açık olarak erişime sunuyoruz.
RESLOG Projesi ömrünü doldurduktan sonra da kalacak eserler olarak ürettilen bu yayınların, kullanıldıkça, yerel planlama ve karar alma süreçlerine, barışçıl ve kapsayıcı hizmet sunumuna katkı sağlayacağını umuyoruz.
Birlikte Yaşam İçin Elverişli Ortam ve Aktif Hemşehrilik
Mülteci ve Göçmenlerin Katılım Hakkını Kent Konseyleri Üzerinden Düşünmek
İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler
Göç, Kentleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam ve Sosyal Uyum
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kapsayıcı Sosyal Hizmet Uygulamaları
Türkiye'de Suriyeli Göçü ve Belediye Deneyimleri: Kitesel Göçler, Yerel Yanıtlar
Berlin-Kreuzberg ve Türkiye Kökenli İşçi Göçü; Almanya Göç Politikaları ve Yerel Perspektifler
Kamu Güvenliği ve Halk Sağlığında Önleyici Yaklaşım: Göçten Etkilenen Belediyeler için Kentsel Tasarım ve Planlama Çözümleri
Kültürlerarası Şehirler: Sosyal Uyumun Aracı Olarak Kültürlerarası İletişim
Rezilyans Kavramı: Ortaya Çıkışı, Evrimi ve Uygulanabilirliği
Göç Ana Planı: Göçle Karşı Karşıya Kalan Belediyeler için Planlama
Kitlesel Göçten Etkilenen Belediyelerde Belediye Hizmetleri Küçük Projelerle Etkili Çözümler
İnsani Yardım ve Kalkınma Bağlamında Kentsel Profil Oluşturma: Göçten ve Mülteci Krizinden Etkilenen Türkiye Belediyeleri için Bir El Kitabı
Türkiye'de Göç ve Mülteci Krizleri Bağlamında Belediye Finansmanı
İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku Işığında Göç ve Yerel Yönetimler
Göç Karşısında Rezilyans Değerlendirmesi - Yerel Yönetimler için El Kitabı
Göç Ana Planlaması: Belediyeler için El Kitabı
Yerel Yönetimler İçin Mültecilerle Toplumsal Cinsiyet Temelli Çalışma Rehberi

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png