Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) ile ‘’Çözüm Üreten Kentler’’ İstanbul’da Buluşuyor

MARUF

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) ana ortaklarından Marmara Belediyeler Birliği’nin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği Marmara Urban Forum (MARUF)’un ilk buluşması 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bilgi paylaşımına imkân sunmayı amaçlayan forumda 25 ülkeden yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler; finans, sanayi, teknoloji ve marka kuruluşlarının yanı sıra RESLOG Projesi uygulayıcı kuruluşu olan SKL International temsilcilerinin de yer aldığı 200’den fazla konuşmacı ve 3000’den fazla katılımcı yer alacak.

‘’Çözüm Üreten Kentler’’ mottosuyla şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetimde önemli rol oynayan paydaşları bir araya getiren MARUF, Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak bir kent forumu kazandırmayı amaçlıyor. RESLOG Projesi’nin ana teması olan ‘’göç’’ olgusunun da yer aldığı 12 farklı tema ile kentler dünyasına detaylı bakış açısı sunan forumda; çevre ve iklim değişikliğinden kent ağlarına, yerel kalkınmadan yönetişime farklı perspektiflerde konu başlıkları ele alınacak.

RESLOG Projesi MARUF’ta 

RESLOG Projesi Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden, ‘’Kentsel Dayanıklılığa Doğru: Yerel Planlar ve Uygulamalar’’ oturumunun moderatörlüğünü üstlenirken ‘’Göç İçimizedir: Türkiye’deki Suriyeliler’’ konulu oturumda konuşmacı olarak MARUF’ta yer alacak. RESLOG Projesi Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı Ervin Sezgin ise yerel yönetimlerin göç karşısında rezilyansını güçlendirmeyi hedefleyen RESLOG projesini ve Türkiye’de ilk kez uygulanan Göç Ana Planı hazırlama süreç ve yöntemini katılımcılarla paylaşacak. Böylece yerel yönetimlerin göç karşısında rezilyansını güçlendirmeyi hedefleyen RESLOG metodolojisi, yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan MARUF’ta yerini alacak. Proje kapsamında göç karşısında hizmet kapasitelerini geliştiren 12 pilot belediyenin çalışmaları, foruma katılan tüm belediyeler için rehber niteliğinde olacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kentsel hizmetler ve kent yönetimi konularında farklı yaklaşımların değerlendirileceği MARUF hakkında detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. (www.marmaraurbanforum.org)

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png