Mezitli Belediyesi

mezitli

Mezitli Belediyesi

Cumhuriyet Dönemi ile birlikte Mersin’in göç hikâyesi şekillenmeye başlıyor. Bu dönemde göç yolu üzerinde bulunan Mezitli ise ticarete katkı sağlıyor. Mezitli adıyla karşılaşılan ilk yerleşim yeri, bugün Mezitli’nin bir mahallesi konumunda olan Eski Mezitli’de Cumhuriyet’ten hemen önce nüfusun büyük bölümü konargöçer, hayvancılıkla uğraşıyorlar.  1968 yılında belediye statüsü kazanan Mezitli, tarım merkezi konumunda olan küçük bir köy ya da kasaba olarak varlığını sürdürüyor.

Kentin Eski Mezitli’den göç almaya başlamasıyla 1970’li yılların sonuna doğru sahil şeridinde tesviye çalışmaları yapılıyor. 1980’li yılların ilk yarısında, imar iskân düzenlemeleri ve mevzuat değişikliğinin ardından ‘’yazlıkçı’’ diye adlandırılan sitelerin yapılmasıyla bugünkü modern kent konumunun temeli oluşmaya başlıyor. Aynı zamanda bu dönemde ortaya çıkan terör olayları nedeniyle 1990’larda yüksek katlı apartmanlar hem yatay hem dikey gelişimle kentin suretini değiştiriyor. Bu dönemde ortaya çıkan terör olayları nedeniyle vatandaşlar Mezitli’ye göç ediyor ve %8’i Güneydoğu’dan, %15’i Doğu Anadolu’dan olmak üzere o zamana kadarki en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya geliniyor. Daha sonra üniversitenin açılmasıyla birlikte ufak da olsa entelektüel göç dalgası yaşanıyor.

2000’li yıllardan sonra özellikle sanayiyle ilgilen vatandaşlar yaz aylarında Mezitli’ye geliyor ve daha sonraki yıllarda Mezitli’ye kalıcı yerleşim gözüyle bakıyor. Zamanla kentin en varlıklı kesimi Bulvar civarında yaşamaya başlıyor ve bu durum göçün farklı bir boyutunu temsil ediyor.

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında en fazla göç alan bölgelerden biri Mezitli oluyor. Kente gelenlerin bir kesimi daha büyük kentlere doğru göç etmeye devam etseler de Mezitli’de hatırı sayılı bir Suriyeli nüfusu oluşuyor. Öyle ki 187.000 nüfuslu Mezitli’de kayıt altına alınan 50.000 geçici koruma altındaki Suriyeli yaşıyor.

Nüfusun artmasıyla birlikte kentte kaynak sıkıntısı ve çevresel sorunlar ortaya çıkıyor. Mezitli Belediyesi çeşitli donörlerce verilen kaynaklarla göçmenlere yönelik projeler uyguluyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin kente yerleşmesiyle kentte Suriyeli kentleri ve sokakları oluşmaya başlıyor. Suriyeliler tarafından açılıp işletilen 169 ticari birim bulunuyor. 3 farklı eğitim ve gelir düzeyinde olan Suriyelilerden bir kısmı müteahhitlik yapıyor. Kentte kayıt altına alınmayan Suriyelilerin, kayıt altına alınanlar kadar nüfusa sahip olduğu düşünülüyor.

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png