ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜNDE, YEREL KALKINMA TEMASIYLA KADIN KOOPERATİFLERİYLE BİR ARAYA GELDİK

    RESLOG Türkiye, Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi (GPM)  ve Innovation for Development iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Göçmenler...

DİYALOĞU GÜÇLENDİRMEK TOPLANTI SERİMİZ GAZİANTEP TOPLANTISIYLA DEVAM EDİYOR

    Türkiye’de Göç Yönetişiminde Belediyeler- Diyaloğu Güçlendirmek toplantı serisi ile Göç politika belgesi tanıtılmaya devam ediyor.  RESLOG Projesi teknik desteği...

GÖÇ POLİTİKA BELGESİ İZLEME VE İSTİŞARE GRUBU, İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

    RESLOG Belediye Başkanları Göç Platformu Göç Politika Belgesi İzleme ve İstişare Grubu’nun İlk Toplantısı 23 Ağustos’ta Ankara’da Gerçekleşti...

YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMALARI SERİSİ SONA ERİYOR

    Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının Son Toplantısını, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Ortaklığında Gerçekleştirdik. Marmara Belediyeler Birliği ev...

DİYALOĞU GÜÇLENDİRMEK TOPLANTI SERİMİZİN İKİNCİSİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Göç Yönetişiminde Belediyeler ve Uluslararası Ortaklıklar; Diyaloğu Güçlendirmek toplantı serimizin ikincisi Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi...

YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMALARININ İKİNCİ SERİSİNİN SON KİTABI YAYINLANDI

    Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının ikinci serisinin son kitabı “Birlikte Yaşam İçin Elverişli Ortam ve Aktif Hemşehrilik” yayınlandı...

YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMALARININ İKİNCİ SERİSİ, MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN KATILIM HAKKINI KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK KİTAP LANSMANI İLE DEVAM EDİYOR

    Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının yeni kitabı Yereliz Derneği işbirliğiyle...

YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMALARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇ KONUSU ELE ALINDI

    Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetlerimiz kapsamında düzenlediğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları II’de “İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler”...

YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMALARININ İKİNCİ SERİSİ, GÖÇ, KENTLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI KİTAP LANSMANI İLE BAŞLADI

    Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları, 2021’de ikinci serisi ile devam...

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png