https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/01/IMG_0256.jpg

Proje
Amaçları

Ulusal göç politikalarını yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirmek
Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarını iyileştirmek
Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarını güçlendirmek

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png