https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/01/IMG_0256.jpg

Proje
Amaçları

Ulusal göç politikalarını yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirmek
Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarını iyileştirmek
Bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarını güçlendirmek

RESLOG by AnahtarCreative. Tüm Hakları Saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

RESLOG by AnahtarCreative. Tüm Hakları Saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png