RESLOG

Proje Ortakları

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2023/04/SI_positiv_RGB_Turkisk.png

SALAR INTERNATIONAL

İsveç Yerel Yönetimleri ve Bölge Birliği’nin (SALAR) uluslararası projeler kuruluşu SALAR International, gelişmekte ve geçiş sürecinde olan ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasi ve yönetişimin güçlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir uygulayıcı kuruluştur. Kalite standartlarını sağlamak için her projeyi hem teklif hem de değerlendirme süreçlerinde benzersiz olarak ele alan SALAR International hizmetleri genellikle İsveç deneyimlerine dayansa da her zaman yerel bağlama uyarlanır. Bakanlıklardan yerel yönetim birlikleri ve belediyelere farklı proje ortakları ile çalışan SALAR International; yerinde yönetim, yerel ve bölgesel gelişim, yerel demokrasi ve yönetişim, yerel yönetim birliklerine destek, belediye yönetimi ve hizmet sunumu, Avrupa Birliği servisleri konularında uzmandır.
https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2021/12/tbb-e1601317367800-768x713-1-e1640442333115.jpg

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002. tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur.

Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve büyün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliğidir.
https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2021/12/cbb_logo.jpg

ÇUKUROVA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Çukurova Belediyeler Birliği 1997 yılında, belediyeler arasında ilişkiler, görüş alışverişleri de dahil olmak üzere iyi ilişkilerin kurulması ve ortak projeler üretilmesi; belediyelerin içinde bulunduğu sıkıntıların, İçişleri Bakanlığı nezdinde ve çeşitli platformlarda dile getirilere çözüm yolları aranması; belediyelerin atanmış ve seçilmiş personeline yönelik olarak düzenlenen eğitim çalışmalarına ve Mevzuat Bilgilendirme Toplantılarına bölgede ve bölge dışında devam edilmesiyle üyelerin tanışma, kaynaşma ve belediye kanınlarından haberdar olmalarını sağlamak; üye belediyelere yurtiçi ve yurtdışı hibe projelerinin ve belediyeler arası işbirliği projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde destek olmak ayrıca belediyelerimize problemlerin giderilmesi ve çözümü konusunda yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak, çeşitli inceleme ve gezi programları ile bilgi, görgü ve deneyim geliştirici çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.
https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2021/12/marmara_belediyeler_birligi-e1640442290100.png

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde .evre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konulara öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.

MBB, Kuruluşundan bu yana, değişik siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve bilikte çalışma kültürünün oluşmasında ve belediyeler arasında işbirliğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir. Eğitim, danışmanlık, yerel yönetim kütüphanesi, yerel diplomasi, dergi ve kitap yayını, bilimsel etkinlikler, koordinasyon ve işbirliği, göç ve uyum çalışmaları, çevre, kurumsal kapasite geliştirme ve şehir gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmaya, devam etmektedir.

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png