Seyhan Belediyesi

seyhan

Seyhan Belediyesi

Adana’nın ilk yerleşim yeri olan Seyhan ilçesi, il merkezini oluşturan dört ilçeden biri olarak 96 mahalleden oluşuyor. Genç nüfusun fazla olduğu bölgede Büyüksaat, Ulu Camii, Ramazanoğlu Konağı, Taşköprü, Yağ Camii, Tepebağ, Adana Devlet Tiyatrosu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Hacı Sabancı Kültür Merkezi, Atatürk Evi Müzesi, St. James Kilisesi, Adana Tren Garı gibi tarihi ve kültürel yapıtlar bulunuyor. Kültürel mirasının yanı sıra; iş merkezi ve şehrin yönetimi konularında büyük paya sahip olan Seyhan’da genç nüfusun yoğunluğu dikkat çekiyor. Zaman zaman yoğun göç alıp göç veren bir bölge olan Adana’da tarımsal faaliyetler ön plana çıkıyor. 

2015 yılında geçici koruma altına alınan Suriyelileri kabul eden altıncı il olan Adana, günümüzde beşinci sıraya yükseliyor ve gün geçtikçe daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Günümüzde göçün devam etmesi, yıllık nüfus artışı, meydana gelen doğumlar ve yaşlı nüfusun az olması parametreleri göz önüne alındığında geçici koruma altına alınan Suriyeli nüfusun 60 bin olduğu tahmin ediliyor. Bölgede görülen yoğun nüfus artışı sebeplerinin başında Hatay’da bulunan Suriyelilerin Adana’ya göre daha az imkâna sahip olması geliyor. Bölgede bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin büyük bir kısmı savaş dışında daha önce Türkiye’ye gelmediklerini belirtiyor. Zorunlu göçe tabii olan Suriyeliler, savaşın uzun bir zaman dilimini kapsayacağını öngöremedikleri için kendi ülkelerine en yakın bölgeleri tercih ediyor. Seyhan bölgesinde kırsal yerlerden çok şehir merkezini tercih eden Suriyeliler, ikamet ettikleri mahalleler konusunda seçici davranıyor. Çoğunlukla kira bedelleri uygun olan, kültürel normlarını sürdürebilecekleri, tanıdıklarının ya da akrabalarının olduğu bölgelere yerleşiyorlar. 

Seyhan Belediyesi’nin 2015 yılında başlattığı “Adana Seyhan’daki Sığınmacılar Durum Tespiti ve Acil Çözüm Önerileri Raporu” çalışması ile duruma yönelik rezilyans planlaması ve belediyenin artan sorumluluğu somutlaştırılıyor. Bu kapsamda Suriyelilerin mevcut demografik özelliklerinin saptanması ve asgari yaşam koşullarının belirlenmesi büyük önem taşıyor. Seyhan Belediyesi’nin sığınmacılara yönelik yapılacak tüm hizmet ve çalışmalarında aşağıdaki maddeler ön plana çıkıyor:

• Bölgede yapılacak geçici koruma altına alınan Suriyelilere yönelik projelerde daha aktif rol oynanabilmesi adına veri tabanı oluşturması,

• Gerek istihdam gerekse sosyal alanda kente katkı sağlanması,

• Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin belediye sınırlarındaki dağılımının tespit edilerek belediyenin rezilyansının güçlendirilmesi, verimli hizmetin sağlanması ve belediyenin sorumluluklarının somutlaştırılması, 

• İlerleyen süreçte yerel halk ile geçici koruma altına alınan Suriyeliler arasında köprü kurulması, eğitim ve sosyal entegrasyonun mevcut durum ve kapasiteye uygun ve ihtiyaçları öncelik alarak doğru strateji izlenmesi ve artacak finansal giderin doğru yönetilmesi.

 

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png