“Seyhan’da 200 Bin Suriyeli Barınıyor”

seyhanda-200-bin-sur-7dd0bf475efa136e2efb-1

Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara ve Çukurova Belediyeleri tarafından ortaklaşa yürütülen göçmen pilot projesi kapsamına Adana’nın Seyhan İlçesi de alındı. 

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) koordinatörleri, Seyhan Kent Konseyi’nde proje hakkında bilgiler verdi. Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye’de ve Lübnan’da, yerel yönetimler ani ve yoğun nüfus artışını karşılama durumunda kaldıklarına dikkat çekildi, yaşanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyansını barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edildi. 2018 yılında hayata geçirilen ve iki yıl sürecek olan Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

RESLOG proje koordinatörlerinin açıklamasına göre, proje doğrultusunda her iki ayda bir Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi (GPM) ev sahipliğinde eğitimler, söyleşiler, panel ve deneyim paylaşım toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılarda; belediyelerin göç karşısında yaşadıkları kentsel sorunlar ve deneyimler gerçekçi bir perspektifle masaya yatırılıyor. Temel kavramlar, mevcut ve yeni yaklaşımlar ele alınıyor. Yerel karar alma süreçleri için destek mekanizmaları tartışılıyor. Uygulamadaki kısıtlı noktalar göz önünde bulundurularak yenilikçi yaklaşımlar tarif ediliyor. Bilgi üretilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda göç ve yerel yönetişim alanındaki;  mevcut bilgiler derleniyor, yeni bilgiler üretiliyor, çalışmalar kitapçıklar şeklinde tüm Türkiye belediyelerine yaygınlaştırılıyor.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Mimar Erkan Karakaya, Seyhan ilçe nüfusunun 800 bin olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Seyhan ilçemizde yaşayan Suriyeli göçmen nüfusu 200 bin. Oluşturdukları kendi gettolarında kentin refah seviyesini ve kültürel yapısını tehdit eder hale gelen Suriyeli göçmenlerin, belediye hizmetleri açısından karşılıklı etkileşimlerini değerlendirdiğimiz toplantıda sorunu çeşitli boyutlarıyla tartıştık.
Seyhan belediyesi yetkilileri, Reslog projesi uzmanları, CHP Seyhan ilçe yöneticileri ve Seyhan Kent konseyi olarak bizler, Seyhan Kent Konseyimizin ev sahipliliğinde bir araya geldiğimiz bu toplantıda Suriyeli göçmen gerçeği üzerine ortak aklı yaratabilmek adına bir çalışma başlattık.

 Seyhan Kent Konseyi olarak, ilçemizin en temel sorunlarından birisinin olduğuna inandığımız Suriyeli göçmen sorunu üzerine çözüm üretmemizin önemine inanarak çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.”
Toplantı katılımcıları arasında yer alan “Yerel Yönetimlerle Rezilyans Projesi & Türkiye” çalışmaları ile yerel yönetimlerin göç karşısında rezilyansını güçlendirmek için katılımcı bir yaklaşımla yürütülen RESLOG Projesi kapsamında ‘RESLOG Türkiye Projesi’nin yürütücülerinin Suriyeli gerçeği üzerine farkındalığı geliştirmek tarafları belediye hizmetleri açısından çözüm etrafında örgütlemek hedefiyle başlattıkları toplantı amacına ulaşarak, yapacağımız çalışmalarla ilçedeki Suriyeli göçmenlerin somut verilerinin elde edilmesinden sonra çözümü birlikte üretmek üzere ortak toplantıları sürdürme kararlılığı ile son buldu. (
http://www.objektifa.com/mobil/haber/15334/seyhanda-200-bin-suriyeli-bariniyor.html)

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png