Şişli Belediyesi

sisli

Şişli Belediyesi

1870 yılında çıkan Beyoğlu yangınında neredeyse tamamı yok olduktan sonra bölgeden ayrılan insanların kurduğu yerleşim yeri olan Beyoğlu, kurulduğu andan itibaren Ermeni, Rum, Musevi gibi pek çok farklı etnik kökenden insanları bir araya getiren çok kültürlü yaşam alanı olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. 

1980’lerde Şişli’nin giderek çalışma alanı olarak faaliyet göstermeye başlamasıyla gece ve gündüz nüfusu arasındaki farkın giderek açılarak nüfus yapısında değişimler meydana gelmeye başlıyor. Özellikle geçici olarak koruma altına alınan insanların gün içerisinde iş imkânı bulabilmek için faaliyet gösterdikleri Şişli’de diğer ilçelerde fazla etkinliği olmayan Kuzey Afrikalı insanlar da yer alıyor. Bu durumun nedeni farklı cemaatlerle birlikte dinî ortak bir yaşam alanını tercih etmelerinden kaynaklanıyor. 

Şişli’yi diğer ilçelerden farklı kılan noktaların başında ‘’günlük göç’’ geliyor. 317 bin nüfusa sahip ilçede gün içerisinde bu rakam 5 milyonu buluyor. Vatandaşların bir kısmı günün yaklaşık on saatini iş yeri konumu nedeniyle Şişli’de geçirdikleri için bir süre sonra buraya yerleşme kararı alıyor. Gün içerisinde yerleşik halkı mağdur etmeden milyonlara hizmet veren Şişli Belediyesi, hizmetlerini yerleşik nüfusa göre değil gün içerisinde artan nüfusa göre düzenliyor. 

Bölgede meydana gelen günlük göç; hava kirliliği, katı atıklarla mücadele, çevre koşulları, trafik gibi pek çok soruna neden oluyor. Bu durum ilçede ‘’beyin göçü’’ olgusunu ön plana çıkarıyor. Eğitim açısından önde gelen bölgede genç nüfus beyin göçüyle yurt dışına gidiyor. Buna rağmen geçmişten süre gelen çok kültürlü yapısıyla farklı topraklardan ve inançlardan insanlara olan alışkanlık günümüzde de devam ediyor. 

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png