Türk ve İsveç Belediyeleri Arası Deneyim Paylaşımı Çalıştayları Serisi Başladı

2
3
1
4
1
2jpg

 

 

RESLOG Türkiye’nin aktif hemşerilik ve barışçıl birlikte yaşam alanlarında SALAR aracılığıyla Türk ve İsveç Belediyeleri arasında gerçekleştireceği işbirliği programı kapsamında Türkiye’deki pilot belediyelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen konularda İsveçli uzmanların katılımıyla Türkiye’de bir seri çalıştay düzenlenecek.

İlk Çalıştay “Herkes için Sosyal Olarak Sürdürülebilir Mahalleler Yaratmak”, 2 Mayıs’ta Çukurova Bölgesi pilot belediyelerinin (Adana Büyükşehir, Seyhan, Sarıçam, Mersin Büyükşehir, Mezitli, Hatay Büyükşehir ve Reyhanlı) katılımıyla Adana’da Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde, 4 Mayıs’ta Marmara Bölgesi pilot belediyelerinin (İstanbul Büyükşehir, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Şişli, Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Orhangazi) katılımıyla İstanbul’da Marmara Belediyeler Birliğinde gerçekleşti.

İnteraktif sunum ile deneyim paylaşımına fırsat veren Çalıştaya RESLOG pilot belediyelerinden kırktan fazla belediye çalışanı katıldı. Gündeminde, hemşerilerin mahallelerinin şekillenmesine aktif katılımı, mahallede yaşayan farklı gruplar arasındaki birlikte yaşam ve güvenin teşkil edilmesi ile toplum merkezleri/mahalle alanları aracılığyla aktif hemşeriliğe elverişli ortamların yaratılması olan Çalıştayın yürütücüsü, şehirler, sosyal içerme ve gelişim alanında uzman olan kent plancısı ve toplum coğrafyacısı Mats Jarnhammar.

 

 

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png