Türk ve İsveç Belediyeleri Arası Deneyim Paylaşımı Çalıştayları Serisi Devam Ediyor

20230531_140247
20230531_144407
20230531_144255
IMG_4C0474DBD5DE-1
IMG_D20E828DA79A-1
IMG_9F8DDC36373E-1
IMG_16454CB5C763-1
IMG_8F23824FD210-1

 

 

RESLOG Türkiye’nin aktif hemşerilik ve barışçıl birlikte yaşam alanlarında SALAR aracılığıyla Türk ve İsveç Belediyeleri arasında gerçekleştireceği işbirliği programı kapsamında Türkiye’deki pilot belediyelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen konularda İsveçli uzmanların katılımıyla Türkiye’de düzenlenmekte olan çalıştaylar serisi yeni  bir çalıştay ile devam ediyor. 

Sivil Toplum aracılığıyla Kapsayıcılık” konulu Çalıştay 29 Mayıs’ta Çukurova Bölgesi pilot belediyelerinin (Adana Büyükşehir, Seyhan, Sarıçam, Mersin Büyükşehir, Mezitli, Hatay Büyükşehir ve Reyhanlı) katılımıyla Adana’da Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde, 31 Mayıs’ta Marmara Bölgesi pilot belediyelerinin (İstanbul Büyükşehir, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Şişli, Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Orhangazi) katılımıyla İstanbul’da Marmara Belediyeler Birliğinde gerçekleşti.

İnteraktif sunum ve tartışmalar şeklinde yürütülen çalıştayda, Stockholm Karşılama Evi (Welcome House) Sivil Toplumla İlişkiler Birimi uzmanı Daniel Harc, Stockholm Belediyesi ile birlikte geliştirip uyguladıkları VIDA Modelini sundu. Sunum ve tartışmalar kapsamında

  • Belediye ve sivil toplum nasıl işbirliği yapar
  • VIDA Modeli nedir ve sosyal bağlam sunarak yabancılaşmayı nasıl önlüyor
  • Sosyal faaliyetler sivil toplumla nasıl daha fazla eşleştirilir
  • Yeni geleni sivil toplum faaliyetlerine nasıl dahil ederiz soruları ele alındı.

RESLOG pilot illerinde faaliyet gösteren ve göçmenlerle çalışan sivil toplum kuruluşları ile de bir araya gelen Daniel Harc, dayanıklı yerel yönetişim için yerelde güçlendirilmiş STK- belediye ilişkisinin ana noktalarını paylaştı.

 

 

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png