Yatay Diyalog ve Tematik İş Birliği Toplantısının İkincisi Adana’da Gerçekleşti

yataydiyalog-2
yatay-diyalog-son
yataydiyalog-1

Belediye Birliklerinin Yöneticileri Bir Araya Geldi

ÇBB Birlik Müdürü Demet Avşar ve RESLOG-Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden ekipleriyle birlikte TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan’ı ve çalışma arkadaşlarını ağırladı. Toplantıda belediye birliklerinin birbirleriyle diyalog içinde olmalarının belediye örgütlülüğünün gelişmesi için önemi vurgulandı. Yerel yönetimlerin karşı karşıya oldukları göç baskısına daha iyi cevap verebilmelerine yönelik olarak belediye birliklerinin işbirliği yapabileceği alanlar değerlendirildi. TBB tarafından başlatılan göç veri tabanı çalışmasıyla ilgili istişarede bulunularak birliklerin belediyelere sunduğu eğitimlerde bilgi ve kaynak paylaşımında bulunulmasının önemine vurgu yapıldı.

Çukurova Belediyeler Birliği Çalışmalarını Tanıttı

ÇBB faaliyet sunumu ile başlayan toplantıda Birlik Müdürü Demet Avşar, ÇBB olarak öncelikli hedeflerinin insan kaynağını geliştirmek olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi için faaliyetler yürütmeye başladıklarının altını çizen Avşar, belediyelerle iş birliklerinin günden güne güçlendiğini ve bunda RESLOG Projesi’nin önemli bir payının olduğunu belirtti.

RESLOG Çukurova Bölge Uzmanı Alim Çopuroğlu da proje kapsamında Çukurova bölgesinde yapılan çalışmaları aktardı. Çopuroğlu, RESLOG Projesi ile Marmara Bölgesi’nde olduğu gibi Çukurova Bölgesi’nde de altı pilot belediyenin göç karşısında rezilyansını arttıracak senaryolar, hedefler ve faaliyet adımlarını içeren göç ana planlarının hazırlandığını; bu planların,  stratejik planlara da entegre edilerek belediye meclislerinde Eylül ayında karara bağlanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Toplantı, Belediye Birliklerinin Kendi Çalışmalarına Dair Aktarımlarıyla Devam Etti

Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği,  RESLOG Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları tanıttı. TBB Genel Sekreteri Ahmet Kazan ve Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kılıç, proje kapsamında kurulacak belediye başkanları platformuna ilişkin bilgi verdi. Uluslararası göçten yoğun olarak etkilenen şehirlerin belediye başkanlarından oluşturulması planlanan platform ile Türkiye’nin göç politikasına yerel yönetimler nezdinde katkı sağlaması hedefleniyor.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ise MBB tarafından düzenlenen ve 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde “Çözüm Üreten Kentler” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF) hakkında katılımcılara bilgi verdi. Uluslararası düzeyde, yerel yönetimler, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kentin diğer paydaşları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin oluşturmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedefleyen MARUF hakkında detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.  (www.marmaraurbanforum.org)

Belediyeler Arası Diyalog Derinleştirilerek Sürdürülecek

Belediye birlikleri arasında yatay diyalog ve tematik iş birliği için öncelikli temalar üzerinde durulan toplantıda, RESLOG Projesi’nin doğası gereği göç konusu ana temalardan biri olarak gündemde yer almaya devam edecek. RESLOG Projesi çerçevesinde düzenlenen toplantıların üçüncüsüne Ekim ayı içinde TBB, Ankara’da ev sahipliği yapacak.

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png