Yerel Ekonomik Kalkınma Çalışmaları Kapsamında Paydaşlarla Bir Araya Geldik

Ekran Resmi 2023-06-15 12.22.20

 

 

Yerel Ekonomik Kalkınma çalışmaları ile ekonomik hedeflerin çok paydaşlı olarak belirlenmesi ve bunların gerçekleştirilmesi için iş birliklerinin geliştirilmesi hedefiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye Belediyesi ve Yıldırım Belediyesine destek veriyoruz.

Bu kapsamda üç pilot il özelinde gerçekleştirilen ekonomik analizin bulgularının paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi, illerin yeşil ve kapsayıcı ekonomik kalkınması için öncelikli konuların tartışılması ve ekonomik kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için işbirliklerinin görüşülmesi için planlanan Yerel Ekonomik Kalkınma Paydaş Toplantıları ‘nın ilki 15 Haziran’da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İllerin ticaret ve sanayi odaları, iş insanı dernekleri, yerel ekonomik kalkınma, istihdam ve girişimcilik alanında çalışan kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, dezavantajlı grupların ekonomik olarak güçlendirilmesini destekleyen kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Paydaş Toplantıları 16 Haziran’da Osmaniye Belediyesi’nin, 23 Haziran’da Bursa Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarla devam etti.

RESLOG Türkiye olarak pilot belediyeleri paydaşların katkılarıyla belirlenen yerel ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda destekleyeceğiz. Bu süreç sonunda geliştirilecek yerel ekonomik kalkınma raporu ve Türkiye’deki belediyelerin bu alandaki çalışmalarının etkisini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlayan bir dizi tecrübe paylaşımı etkinliği ile yerelin güçlendirilmesine destek olmaya devam edeceğiz.

 

 

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png