YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMALARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GÖÇ KONUSU ELE ALINDI

7
ss

 

 

Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetlerimiz kapsamında düzenlediğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları II’de “İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler” kitabı tanıtıldı

Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının 2021’de başlayan ikinci serisi, yeni yayınlar ile devam ediyor. “ İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler” başlığı ile Prof. Dr. Osman Balaban, Busen Özgür ve Begüm Sakar tarafından kaleme alınan yeni yayınımız 28 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.

Açılış konuşmalarının RESLOG Ulusal Proje Koordinatörü Gül Tuçaltan, RESLOG Ulusal Proje Yöneticisi Sinan Özden ve MBB Göç Politikaları Uzmanı ve MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca tarafından gerçekleştirildiği lansmanda Prof. Dr. Osman Balaban kitabın düşünsel arka planını paylaştığı ve göçmenlerin kırılganlık unsuru olarak iklim değişikliği üzerine durduğu sunumu ile iklim- göç bağlantısını geniş bir bağlamda ele alarak bu çerçevede yerel yönetimlerin önemini vurguladı.

Program video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=nr0hw7LOl5E

“İklim Değişikliği, Göç ve Yerel Yönetimler” kitabı ve diğer RESLOG yayınlarına ulaşmak için: https://www.reslogproject.org/kitaplar/

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png