Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının Beşincisi Düzenlendi

5th-3
5th-2
5th-1

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) “Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenlenen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın dördüncüsü, 20 Kasım 2019 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa Marmara ve Çukurova Bölgesinden pilot belediyelerin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile MBB üye belediyelerin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden oluşan Göç Platformu üyeleri de katıldı.

“Göç Ana Planı: Belediyeler için Bir Uygulama Aracı” temasıyla düzenlenen etkinlik MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı ve RESLOG Projesi MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca Kocakoç ve RESLOG Projesi Ulusal Proje Koordinatörü Gül Tuçaltan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. RESLOG-Türkiye Kilit Uzmanı Metehan Gültaşlı yürütücülüğünde gerçekleştirilen programda Göç Ana Planı metodolojisi ve uygulama adımları aktarılarak projesi kapsamında pilot belediyelerce yürütülen planlama sürecine ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Program kapsamında Göç Ana Planı metodolojisinin yaygınlaştırılmasına ilişkin stratejiler ele alındı.

Pilot Belediyeler Göç Ana Planlarını Anlattı

Takiben 21 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen “RESLOG Göç Ana Planları ve Uygulama Süreci Bilgilendirme Toplantısı” kapsamında Marmara ve Çukurova Bölgeleri pilot belediye temsilcileri hazırladıkları Göç Ana Planlarını sundu. Programda RESLOG Projesi İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Yasemin Serpil Olcay belediyelerle yaptığı görüşmeler sonucundaki izlenimlerini aktardı. RESLOG Projesi Kilit Uzmanı Sezin Üskent ise Göç Ana Planları uygulama süreci ve projenin devamındaki adımlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Göç Ana Planı Kısaca Nedir?

Belediyelerin, göçün devam eden ve gelecekte devam etmesi muhtemel etkilerine karşı kurumsal yapılarını ve hizmet sunumlarını, hazırlıklı, tedbirli ve daha dayanıklı hale getirmelerine yönelik geliştirilen bir planlama yaklaşımıdır. Bu yaklaşım kendi başına yenilikçi ve özgün bir yaklaşımdır. Göç gibi çok karmaşık ve çok boyutlu bir meseleyi belediye ve planlama alanı ile birleştirmektedir. Göç ana planı çalışmaları, yaklaşım ve yöntem olarak belediyelerin karşı karşıya oldukları veya olabilecekleri her türlü göç hareketi karşısında kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.

 

Göç Ana Planı Kitap Oluyor

“Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenlenen ve 12 program olarak planlanan “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın çıktıları kitaplaştırılıyor. Proje kapsamında 12 özgün yayından oluşacak kitap dizisi ile göç, kent planlama ve yerel yönetişim alanlarının mevcut bilgisinin yayın haline getirilmesi hedefleniyor. RESLOG kapsamında geliştirilen metodolojiyle ilgili bilgi ise “Göç Ana Planı: Göçle Karşı Karşıya Kalan Belediyeler İçin Planlama” kitabında anlatılıyor.

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png