Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının Dördüncüsü Düzenlendi

IMG_2549
IMG_2484
goc4-1

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG-Türkiye) “Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” çerçevesinde gerçekleştirilen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları”nın dördüncüsü, 19 Eylül 2019 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

‘’Göç ve Belediye Hizmetleri: Problem Tanımı, Çözüm Önerileri ve Belediye Personelinin Değişen Rolü’’ başlıklı etkinlikte yerel yönetimlerin kapasite geliştirmelerine yönelik projelerde aktif olarak görev alan İsveç Lund Üniversitesi Çevre ve İklim Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Johanna Alkan Olsson, Marmara ve Çukurova bölgeleri pilot belediye temsilcileri ile bir araya geldi.

Göç ve Belediye Hizmetleri Konuşuldu

Göç karşısında, belediye hizmet sunumunda karşılaşılan zorluklar ve uygulamaya yönelik somut çözüm önerilerinin ele alındığı buluşma, MBB Uluslararası İşbirliği Uzmanı Merve Ağca ve RESLOG Projesi Ulusal Proje Koordinatörü Gül Tuçaltan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ağca, 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında ‘’Çözüm Üreten Kentler’’ mottosuyla gerçekleştirilecek ve RESLOG-Türkiye projesinin de aktif katılım göstereceği Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Johanna Alkan Olsson, kısıtlı kaynakların verimli kullanımıyla daha iyi bir belediyeciliğin mümkün olduğunun altını çizerek göçten etkilenen belediyelerde sorunların doğru tariflenmesinin önemine vurgu yaptı. Uluslararası düzlemde belediyelerin göç karşısındaki rezilyansını artırmaya yönelik yaklaşımlar ve iyi uygulama örneklerinin ele alındığı programda, belediyelerin hizmet sunumunda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik stratejik, taktiksel, operasyonel ve kurumsal kapasite gelişimine yönelik proje örneklerine de yer verildi. Program kapsamında katılımcıların tarafından belirlenen ‘’istihdam, ekonomi, kültür, sosyal uyum ve ayrımcılık’’ temalarında, Olsson tarafından sağlanan iş kanvasları yardımıyla somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik grup çalışmaları yapıldı. Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesinde belediye personelinin hayati rolüne ilişkin tartışmalara yer verilen etkinlik grup sunumlarıyla sona erdi.

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png