YEREL YÖNETİŞİM VE GÖÇ BULUŞMALARININ İKİNCİ SERİSİ, MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN KATILIM HAKKINI KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK KİTAP LANSMANI İLE DEVAM EDİYOR

1

 

 

Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının yeni kitabı Yereliz Derneği işbirliğiyle yayınlandı.

Projemiz kapsamında, MBB Göç Politikaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının ikinci serisi, yeni yayınladığımız kitaplar ile devam ediyor.  Yerel yönetimlere sivil toplumun katılımı üzerine çalışmalarda bulunan Yereliz Derneği iş birliğinde hazırlanan “Mülteci ve Göçmenlerin Katılım Hakkını Kent Konseyleri Üzerinden Düşünmek” kitabı, 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetişim ve Göç Buluşması ile okuyucuya tanıtıldı.

Online olarak gerçekleştirilen programda açılış konuşmaları, RESLOG Ulusal Proje Koordinatörü Gül Tuçaltan, RESLOG Ulusal Proje Yöneticisi Sinan Özden ve MBB Göç Politikaları Uzmanı ve MBB Proje Koordinatörü Merve Ağca tarafından gerçekleştirildi.

Kitaba katkı sağlayan Yereliz Derneği temsilcilerinin sunumları ile devam eden programda kent konseylerinin göçmen ve mültecilere yönelik mekanizmaları tanıtıldı ve bu mekanizmaların katılımcılığı destekleyecek etkin yapılara dönüşmesi için gereken yöntemler üzerinde duruldu, öneriler paylaşıldı.

Türkiye’nin farklı illerinden kent konseyleri, belediye, akademi ve STK’ların temsilcilerinden katılımı ile gerçekleştirilen kitap lansmanında paylaşılan farklı uygulama örnekleri ve gelen kapsamlı sorular ile kent konseylerinin göçmen ve mülteci katılımındaki rolü geniş çaplı ele alındı.

Program video kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=oOc2UBr4aKs

“Mülteci ve Göçmenlerin Katılım Hakkını Kent Konseyleri Üzerinden Düşünmek” kitabı ve diğer RESLOG yayınlarına ulaşmak için: https://www.reslogproject.org/kitaplar/

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png