Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmalarının Üçüncüsü Düzenlendi

WhatsApp-Image-2019-07-16-at-15.13.07-2-1024x768
WhatsApp-Image-2019-07-16-at-15.13.07-1024x768

Suriye göçünden etkilenen kentlerin hizmet kapasitelerinin artırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi Türkiye (RESLOG-Türkiye) kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen “Yerel Yönetişim ve Göç Buluşmaları” programının üçüncüsü 9 Temmuz 2019 tarihinde MBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

UN-Habitat Kent Profilleme Metodu Konuşuldu 

Bilgi zemini geliştirme çalışmalarının üçüncüsünde UN-Habitat Kent Profilleme Metodu üzerinde duruldu. Açılış konuşmalarını RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi M. Sinan Özden ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan yaptığı etkinliğe Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği temsilcileri ile Marmara ve Çukurova Bölgelerinden seçilen pilot illerin temsilcileri katıldı. 

Etkinliğin ilk oturumunda UN-Habitat Nairobi’den İnsan Yerleşmeleri Uzmanı Stephanie Loose ve UN-Habitat Lübnan’dan Kent Analizleri Birimi Başkanı Suzanne Maguire göçten etkilenen belediyeler için kent profilleme metotlarını anlattılar. Loose, göç yönetiminde farklı paydaşların diyalog halinde olduğu çok sektörlü yaklaşımı benimdekilerinin altını çizgi. Maguire ise etkili bir göç yönetimi için metot olarak kullanılabilecek, göçle ilgili sorunların ve kalkınma olanaklarının mekân ile ilişkilendirilmesini amaçlayan ‘’Kent Profilleme’’ metodu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Proje kapsamında seçilen pilot belediye temsilcilerinin de aktif olarak söz aldığı etkinlikte her belediye kendi veri toplama süreçlerinde uyguladıkları metotlardan ve karşılaştıkları zorluklardan bahsederek deneyim paylaşımında bulundu. 

Katılımcılar, etkinliğin ikinci oturumunda örnek olay üzerinden kent profilleme ve strateji geliştirme çalışmasını gerçekleştirdiler. 

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png

Copyright © RESLOG 2018 – 2023 Tüm hakları saklıdır.

https://www.reslogproject.org/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-1.png